Ghép tạng là xảy ra khi mô cấy ghép bị hệ thống miễn dịch của người nhận từ chối, phá hủy mô cấy ghép. Từ chối cấy ghép có thể được giảm bớt bằng cách xác định độ tương tự phân tử giữa người cho và người nhận và bằng cách sử dụng thuốc ức chế miễn dịch sau khi cấy ghép.

Liên hệ 0929.620.660 hoặc truy cập Nhathuocaz.com.vn để được tư vấn.

0929620660 0985226318 Zalo Facebook