• Đối với những đơn hàng là chất lỏng nhãn hàng chỉ có thể ship thường(không thể ship hỏa tốc hay ship nhanh) do hạn chế về hình thức vận chuyển đường hàng không.
  • Người bán có trách nhiệm gửi đúng và kịp thời hàng hóa theo đơn yêu cầu của khách hàng. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ giá trị đơn hàng khi nhận. Đảm bảo nếu có vấn đề gì trong quá trình sử dụng liên hệ ngay với hotline: 0929.620.660 để được giải đáp kịp thời.