Câu hỏi: Bệnh ung thư là 1 ví dụ về ?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bệnh ung thư là 1 ví dụ về:

A. Sự chặt chẽ về tế bào trong cơ thể.

B. Hiện tượng tế bào thoát khỏi các cơ chế điều hòa 

C. Chu kì tế bào diễn ra ổn định

D.Sự phân chia tế bào được điều khiển bằng một hế thống điều hòa rất tinh vi

Câu hỏi: Bệnh ung thư là 1 ví dụ về ?

CÂU HỎI

Bệnh ung thư là 1 ví dụ về

TRẢ LỜI
Bệnh ung thư là 1 ví dụ về hiện tượng tế bào thoát khỏi các cơ chế điều hòa phân bào của cơ thể
Giải thích: Tế bào ung thư đã thoát khỏi cơ chế điều hòa phân bào của cơ thể nên nó phân chia liên tục tạo nên các khối u chèn ép các cơ quan khác

Bệnh ung thư là 1 ví dụ về
Chu kì tế bào
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
CÂU HỎI LIÊN QUAN

Ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo NST làA. Làm tăng số lượng NST trong tế bào

B. Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền

C. Tạo ra nhiều loại giao tử, góp phần tạo ra sự đa dạng sinh học

D. Duy trì tính đặc trưng về cấu trúc NST

Có các phát biểu sau về kì trung gian:

(1) Có 3 pha: G1, S và G2
(2) Ở pha G1, thực vật tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng
(3) Ở pha G2, ADN nhân đôi, NST đơn nhân đôi thành NST kép
(4) Ở pha S, tế bào tổng hợp những gì còn lại cần cho phân bào
Những phát biểu đúng trong các phát biểu trên làA. (1), (2)

B. (3), (4)

C. (1), (2), (3)

D. (1), (2), (3), (4)

Nói về chu kỳ tế bào, phát biểu nào sau đây không đúng?A. Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào

B. Chu kỳ tế bào gồm kỳ trung gian và quá trình nguyên phân

C. Kì trung gianchieems phần lớn chu kì tế bào

D. Chu kì tế bào của mọi tế bào trong một cơ thể đều bằng nhau

Thứ tự các kì trong giai đoạn phân chia nhân làA. Kì đầu → kì sau → kì cuối → kì giữa

B. Kì đầu → kì giữa → kì cuối → kì sau

C. Kì đầu → kì sau→ kì giữa → kì cuối

D. Kì đầu → kì giữa → kì sau → kì cuối

Bài Viết Liên Quan:

Viêm Ruột: 

0929620660 0985226318 Zalo Facebook