Bệnh não GaN (Tiếng Anh: Hepatic encephalopathy – HE) is an change status Thái ý thức do Suy GaN Khởi phát của nó Có thể dần dần hoặc mật mã Các chứng chỉ khác nhau Có thể BaO gồm các vấn đề vận chuyển. , change the mind or change the property. Trong giai đoạn nâng cao, nó có thể dẫn đến hôn mê.

Liên hệ 0929.620.660 hoặc truy cập Nhathuocaz.com.vn để được tư vấn.

0929620660 0985226318 Zalo Facebook